Поверителност

Личните данни, които предоставяте на games-play.eu, ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като наш клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът, който може да отмените по всяко време). Ние от Games-Play.EU Ви гарантираме, че Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от гореупоменатите, освен в случаите, когато сте дали изрично писмено съгласие или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство имат право да изискват и събират такава информация.